Funkcje okuć okiennych

Blokada obrotu klamki – Oknexmechanizm wymusza prawidłową obsługę okna – uniemożliwia uchylenie skrzydła, gdy okno jest otwarte. Zapobiega to „wyczepianiu” się górnego zawiasu, co może być niebezpieczne zwłaszcza przy dużych oknach.

Grzybek – charakterystyczny trzpień, który rygluje skrzydło w ościeżnicy. Wyposażone w niego okucie jest bardziej odporne na włamanie. Grzybek wraz ze specjalnymi zaczepami na ramie tworzą tzw. punkty bezpieczne. Im więcej takich punktów, tym bezpieczniejsze okno.

Mikrowentylacja – mechanizm umożliwiający dopływ świeżego powietrza, mimo że okno jest zamknięte. Po przekręceniu klamki o 45 stopni od położenia poziomego, pomiędzy ościeżnicą i skrzydłem powstaje niewielka (ok. 3 mm) szczelina, zapewniająca wentylację. Dzięki specjalnemu zaczepowi rozszczelniającemu, skrzydło pozostaje w tej pozycji, aż do ponownego przekręcenia klamki. Okna z mikrowentylacją warto zamontować w pomieszczeniach, w których tworzy się dużo wilgoci.

Ogranicznik otwarcia okna – Okucie wyposażone jest w hamulec cierny, który utrzymuje otwarte skrzydło w żądanej pozycji. Ograniczając kąt otwarcia do 90 stopni zapobiegamy niekontrolowanym uderzeniom o wnękę, ścianę lub meble.

Stopniowane uchylanie – mechanizm MSL, który za nie odpowiada sprawia, że stopień uchylenia skrzydła można zmieniać. Zamiast jednej pozycji uzyskujemy kilka położeń, zależnie od potrzeb lub pogody. Zmiana stopnia uchylenia następuje po przekręceniu klamki. Skrzydło okna jest przy tym zabezpieczone przed zatrzaśnięciem.

Zatrzask balkonowy – zapobiega uderzaniu otwartych drzwi balkonowych o ościeżnicę. Po wyjściu na zewnątrz – zamykamy drzwi, pociągając za specjalny uchwyt, i zatrzask utrzymuje skrzydło. Drzwi otworzą się ponownie przy lekkim nacisku z zewnątrz. Dla balkonów i tarasów – idealne rozwiązanie.